Loonadministratie


Loonadministratie

Heeft u werknemers in dienst of overweegt u dat? Dan heeft u een loonadministratie. 

Wij geven u graag antwoord op vragen over personeel. Zo kunnen wij u helpen bij de arbeidsovereenkomst, de Arbo-dienst, de risico inventarisatie & evaluatie, het arbeidsreglement, de ziektekostenverzekering, de (belastingvrije) vergoedingen e.d.

Uw loonadministratie wordt modern verwerkt in Profit. Letterlijk alles kunnen wij voor u hierin registeren. Alle identiteits-, salaris-, contract- & verlofgegevens, enz., enz., tot en met loonbeslagen aan toe. 

Nagenoeg alle gegevens kunt u digitaal aanleveren.

Van ons ontvangt u alle uitkomsten digitaal retour. De salarisspecificatie en de jaaropgave kunnen we rechtstreeks beveiligd e-mailen naar uw werknemers. Uiteraard nadat u daarmee akkoord bent.
Vanzelfsprekend ontvangt u de gegevens voor de maandelijkse aangifte loonheffing en eventuele periodieke loonopgaven. Na uw akkoord worden deze digitaal aangeleverd aan de belastingdienst of werkgeversinstantie.

Wij zijn géén loonverwerkingsbureau. Transport-, horeca- en bouwlonen verwerken wij daarom niet. Dat laten we graag aan de specialisten op dat gebied over.