Financieel Advies


Financieel Advies

Een gezond bedrijf heeft een gezonde financiële structuur. Heeft u spaargelden of ander vermogen als particulier of ondernemer opgebouwd, dan wenst u optimaal rendement.

Met onze hulpmiddelen zoals het liquiditeitsbeheersoverzicht, onze taxonomie en de belastingmonitor kunt u uw financiële welzijn op de voet volgen. 

Dezelfde hulpmiddelen kunnen we ook inzetten om samen met u in de “glazen bol” te kijken en zo de financiële gevolgen voor uw toekomstplannen in kaart te brengen. 

We beschikken over een netwerk van financiële adviseurs en vermogensbeheerders die graag vrijblijvend met u doornemen of er verbeteringen in uw financiële structuur mogelijk zijn. Heeft u een persoonlijk financieel adviseur? We willen graag met hem samenwerken. 

Speciale aandacht hebben wij voor:

  • ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
  • particulieren

Klik hier voor taxonomie en belastingmonitor

MKB-ondernemers

MKB-ondernemers adviseren wij op alle gebieden van hun ondernemerschap. Meest voor de hand liggend  zijn : administratie, belastingen, verzekeringen en financiën. Wij bieden echter meer . . .

Het is onze taak om als ‘huisarts’ van de ondernemer in het Midden- en KleinBedrijf te functioneren. U kunt daarom met al uw vragen over uw bedrijf bij ons terecht. Soms horen daar vragen uit uw privéleven bij. 

Dit ontstaat meestal vanzelf. Door het zien van uw administratie en door het regelmatig bespreken van de cijfers ontstaat betrokkenheid tussen ú en ons. Bijvoorbeeld: als uw bruto marge zich niet ontwikkelt zoals aangegeven, dan zoeken wij met u uit wat daarvan de oorzaak is. Wij helpen u dan met het opstellen van kostprijsberekeningen, bederfberekeningen of promotiekostenberekeningen.

Hoewel úw vak niet ons vak is, leren wij uw vak wel een beetje kennen. Dat is handig bij omzetprognoses en kostenbeheersing. Het komt ook voor dat we helpen bij het bepalen van winkelaanbiedingen en het samenstellen van menukaarten of cliëntmailingen.

Natuurlijk kunnen wij niet meer adviseren dan onze vakkennis toelaat. Voor alles wat we niet zelf beheersen overleggen we met u waar die kennis wel te vinden is. Dit kan iemand in uw eigen netwerk zijn of iemand in ons netwerk. 

 

Particulieren

Bent u geen ondernemer maar particulier? Ook dan kunt u vele vragen hebben. Dit kunnen fiscale vragen zijn, financiële vragen, vragen over echtscheiding, over overlijden enz. Deze vragen kunnen opkomen bij het doornemen van de gegevens voor uw aangifte inkomstenbelasting. Ze kunnen ook ontstaan door de praktijk van alle dag omdat u een huis gaat kopen, gaat samenwonen, wordt ontslagen etc.

Wij helpen u graag bij vinden van de antwoorden. Weet u dat deze antwoorden meestal gevolgen hebben voor uw besteedbaar inkomen? Met onze belastingmonitor laten wij u deze gevolgen graag zien. Soms hebben wij binnen onze vakkennis géén antwoord op uw vraag. We overleggen dan met u wie u wel het antwoord zou kunnen geven en brengen u dan daarmee in contact.