EQ-Management


EQ-Management

Een vraag aan ú: 
Is er verschil tussen ú als privé-persoon of ú als werknemer/ondernemer?

Wetenschappelijke inzichten leren dat er géén verschil is. U bent uzelf, welke rol u ook vervult. 

Meestal hechten we belang aan het IQ. Tegenwoordig weten we dat óók het EQ belangrijk is. EQ = Emotie Quotiënt. Het geeft de mate aan waarmee een mens zijn hart, ofwel gevoel, laat meebeslissen bij zijn handelingen. Het hart én de hersenen beslissen samen. 
Een modern bedrijf kijkt naar het EQ van de directie, van het personeel en van het bedrijf zélf. Het EQ kan geleerd worden en draagt bij tot verbetering van gezondheid, productiviteit, winst en arbeidsvreugde. Het vermindert stress tot het er niet meer is. 

Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek leren wij u hoe u met EQ-oefeningen succesvol, maar zonder stress in uw bedrijf of uw baan kunt werken. Dit komt uw gezondheid én uw bedrijfsresultaat ten goede. Slechts 5 minuten oefening per dag heeft al een effect van 6 uur op uw EQ. Het is heel eenvoudig!

Grote bedrijven als Boeing, Unilever, Shell, Philips werken er al jaren mee. Maar ook sporters, scholen, ziekenhuizen, journalisten, enz. 

Wij helpen graag ook ú gebruik te maken van EQ-management. Wij nodigen u graag uit!