Vragen is absoluut winstgevend!


In De Ondernemersklas zien we dat mensen een drempel nemen om een vraag te stellen. Die drempel betreft vaak de kosten van het antwoord. Dáárom is De Ondernemersklas op woensdag tussen 15:00 en 18:00 kostenloos. Mag de vragensteller zélf de waarde van het antwoord bepalen.

Ondanks deze kostenloosheid zien we dat er dan toch nog voor sommige mensen een drempel is om zijn of haar vraag te stellen.  Heb jij zo’n drempel? Lees hieronder een voorbeeld uit onze praktijk.

Een automerk heeft een prachtige brochure waarin berekend wordt dat deze auto met een aanschafwaarde van € 38.000 in het meest gunstige geval slechts een investering kost van € 8.000. De brochure ziet er betrouwbaar uit. De auto lonkt. Toch is er een onderbuik gevoel “Hoe kan dit?”.

Een aantal cliënten luisterde naar dit gevoel en vroeg om raad. Wij simuleerden met onze belastingmonitor de aankoop van de auto gedurende de vijf jaren waarin de auto afgeschreven wordt.

Bij één cliënt met een lage bedrijfswinst en daarnaast een betaalde baan bleek de aanschaf van de auto negatieve gevolgen te hebben voor zijn besteedbaar inkomen. Hij verloor in het jaar van aanschaf bijvoorbeeld zijn heffingskortingen. En door het noodzakelijke vooruitschuiven van de zelfstandigenaftrek in het tweede jaar ook.

Bij een cliënt met een forse bedrijfswinst bleek dat het effect van willekeurige afschrijving (zoals in de brochure beschreven) géén enkel effect had in zíjn situatie. Hier werd alleen voordeel behaald uit de investeringsaftrek.

Bij een andere cliënt met óók een forse bedrijfswinst geldt hetzelfde, maar doordat er door de aanschaf van déze auto een hogere inruil op de oude auto kon worden bedongen, is er wél voordeel te behalen. Maar minder groot dan de brochure doet vermoeden.

Bij een volgende cliënt bleek het zinvol te zijn eerst een vergelijking te maken tussen aanschaf van de auto als privé-bezit ten opzichte van aanschaf als zakelijke auto. Daarbij is de verhouding tussen privé- en zakelijke kilometers van grote invloed. En het feit dat het om een eenmansondernemer gaat.

Laten we duidelijk zijn. De inhoud van de brochure van het automerk is correct. Eén kleine opmerking kan zijn dat met het MKB-vrijstellingspercentage 2012 wordt gerekend in plaats van 2013. Een verschil van 2%.

De moraal van dit verhaal is dat ondanks de correctheid van de brochure het tóch zinvol is de inhoud te toetsen aan je eigen, persoonlijke situatie. Altijd! Zo krijg je zekerheid op wat je al aanvoelde en voorkom je achteraf spijt. Hoeveel is je dat waard?

www.ondernemersklas.nl