“Die auto kost mij helemaal niets!”


“Die auto kost mij helemaal niets!” “Ja, jôh?”

Hij was gisteravond in het journaal. Glunderend vertelde hij aan de journalist “Die auto kost mij helemaal niets!”. En hij voegde er nog aan toe “Helemaal niets!”. De autodealers doen aan het einde van het jaar goede zaken vanwege de fiscale voordelen op sommige auto’s. Wil jij ook zo’n gratis auto? Reken dan even mee.

(A) Stel je hebt een winst van € 100.000 en stel je betaalt daar volledig het 52% belastingtarief over. Dan houd je dus € 48.000 over. In 5 jaar verdien je € 240.000.

(B) Nu koop je voor € 40.000 (excl. BTW) zo’n auto. (De BTW ontvang je terug.) Op deze auto mag je 28% kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en 36% milieu-investeringsaftrek van je winst aftrekken. Een aftrek dus van € 25.600 waarover je 52% belasting bespaart. Dat is € 13.312,-.

De auto mag je in 5 jaar afschrijven. De winst wordt dus € 100.000 – 8.000 = € 92.000. Hierover betaal je 52% belasting. Je houdt over € 44.160. In 5 jaar verdien je € 220.800 plus het belastingvoordeel van € 13.312 = € 234.112.

De auto kost je dus € 240.000 -234.112 = € 5.888,- méér in situatie (B).

In situatie (A) betaal je in het 1e jaar € 52.000 aan de belastingdienst en in de 4 jaar erna € 208.000. Totaal in 5 jaar € 260.000.

In situatie (B) betaal je in jaar 1 € 40.000 aan de dealer en € 34.528 aan de belastingdienst. Totale uitgave in jaar 1 dus € 74.528. In de 4 jaar erna betaal je € 191.360 aan de belastingdienst. Totaal in 5 jaar € 265.888.

Bovenstaande is een vergelijking tussen situatie (A) je hebt géén auto en situatie (B) je hebt nu wél een auto. We wijzigen situatie (A). Je rijdt nu jaarlijks 40.000 zakelijke km’s en je trekt daarvoor de fiscale km-vergoeding af. Dan wordt de uitkomst als volgt: € 100.000 – 7.600 = € 92.400 – 52% = € 44.352. De fiscale aftrek wordt niet écht uitgegeven dus deze mag weer worden bijgeteld. Het jaarlijks inkomen bedraagt € 51.952. In 5 jaar € 259.760.

Het verschil tussen situatie (A) en (B) bedraagt nu € 25.648 méér kosten in situatie (B).

Bovenstaande voorbeelden houden nog geen rekening met de invloed op de MKB-vrijstelling, de aftrek hypotheekrente, de grondslag voor de lijfrenteaftrek, de drempels voor de buitengewone uitgaven en een eventueel effect op de zelfstandigenaftrek in combinatie met de heffingskortingen.

Durf te vragen! Laat élke investeringsbeslissing doorrekenen op je volledige inkomensplaatje. Kom naar De Ondernemersklas! Ook als je die auto al gekocht hebt...... Zo weet je waar je aan toe bent!